November

Nu hvor solen sænker sig, synger jeg min sang til dig

 

 

Grisetå Odde 

Fra gammel tid har det sagnomspundne færgested ved Oddesund forbundet Thy med landet syd for fjorden. Efter gennembrudet af Agger-tangen i 1825 blev Oddesund hovedfærdselsåren for trafikken mellem nord og syd.

Oddesund var på én gang både livsnerve og flaskehals, bl.a. i forhold til de store mængder stude, der hvert år blev drevet til de store markeder i Tyskland og Holland. Oprindelig skete overfarten med en rofærge. Broen over Oddesund blev indviet den 15. maj 1938.

Ved skrænterne i baggrunden, Serup Strand, findes en helligkilde viet til Sct. Mauritius. Kilden blev opdaget som helligkilde i 1716 og var i brug som sådan op i 1800-tallet. Citat: “Som Tak for Helbredelse ved Kilden for en gammel Svaghed, nogle siger Blindhed, skænkede en Majorinde Kraft paa Rostrup til Odby Kirke en Messinglysekrone, Alterklæder og Messehagel”.

Museumsleder ved Struer Museum, Jesper Bækgaard

 

 

Besat af lystfiskeri

“Blæsten går frisk over Limfjordens vande…” Erik Bertelsen skrev i 1935 denne velkendte sang, som rummer så meget håb og længsel. Hvis man kender den skarpe vind en forårsdag, ”med kølige stænk mod min pande…”, og sindet og blikket rettet mod fjordens overflade, ja så er scenen sat. Det er ren terapi at stå i dette til tider skiftende farvespil, spottende efter en havørred (Salmo Trutta fario) vise sig i vandoverfladen. I næste sekund præsenteres agnen omkring aktiviteten i vandet, og havørreden går måske nådesløs til angreb. Disse magiske sekunder, hvor hugget falder, er og bliver ren adrenalin for en lystfisker på kysten.

Som lystfisker ved kysten, er det en god ide at holde sig ajour med diverse vejrudsigter. Vindretningen er helt afgørende. Er der pålandsvind, fralandsvind? Hvor god er vandsigtbarheden? Vandtemperaturen har også betydning, er der aktivitet i havørredens foretrukne fødevalg. Hvornår på året fisker du i forhold til havørredens cyklus…!
Mange faktorer spiller ind, ud over mange timers ihærdighed og naturligvis en stor portion held. At lufte fluestangen eller spinnestangen ved Limfjordens salte kyster kan være stærk
vanedannende, især hvis du først har fundet et godt muslingerev og prøvet det voldsomme hug fra en sulten havørred.

”…Lyset slår blink over Limfjordens vande
Tindrer og ler i et stridigt spil
Bølgerne kaster med flammende brande
Vikingedrømmenes hvide ild
Og ungdommen føler fjordens magt
En udve fjernt over verden strakt…”

Preben Hedegaard
Lystfisker