Februar

Tænk, at ku’ danse livets dans, sammen at finde glæden

 

 

Jegindø, Æ Fywerhus

”Æ Fywerhus” (Fjordhuset) fortæller på fineste vis historien om den gamle fiskeritradition på øen. Fiskerne kom vestfra fra området ved Harboøre. De forlod deres gamle område efter gennembruddet af Agger Tange i 1825 og efter flere store ulykker på havet. Der var tale om en lang række flytninger til mange dele af Limfjorden, men intetsteds var tilflytningen så voldsom som på Jegindø. Huset, der i dag er museum, blev bygget i 1911 som bøde- og redskabsskur for fisker Ivar Holm, da han som så mange andre begyndte at fiske med bundgarn. Jegindø fik en havn i 1939, og på det tidspunkt var der tæt ved 100 fiskere på øen. Havnens auktion var gennem årtier landets største åleauktion. Jegindø Fonden til bevarelse af de gamle redskabshuse blev stiftet i 1989 og museumsudstillingen åbnede i 1990. I dag har det første hus fået selskab af endnu to udstillingshuse: “Æ Gåehus” (Garnhuset) og “Æ Bøehus” (Bødehuset).

Museumsleder ved Struer Museum, Jesper Bækgaard

 

 

Musikken lever på Jegindø

Dans og musik har altid været en del af Jegindø.
En gammel dame på øen fortæller, at der i halvtredserne blev danset i “Det grønne hus” til tidens rytmer, spillet af lokale musikere. I dag bruges skolens sal til folkedans med musik leveret af lokale spillemænd.

Der er stadig musik på øen. Spillemandsgruppen SKWULP hører hjemme her, og i sommerperioden er der “åben have” på øveaftener, som regel onsdag. Det hænder, at andre af øens musikfolk dukker op med et instrument og gi’r en sang eller to.

Øen har også andet at byde på. Her er fiskerihavn, hvor muslingefiskerne hver dag losser muslinger, lystbådehavn, hvor man bl.a. kan se limfjordssjægte (kopier af gamle fiskefartøjer) og et fint lille fiskerimuseum.

På havnen findes shelters, Jegindø Bådelaug’s klubhus med terrasse, hvor man er velkommen til at spise sin madpakke samt en dejlig legeplads. Ved siden af ligger øens spisested “Skipperhuset”, som selvfølgelig også sælger kaffe og is.

Naturen på øen fortjener et kapitel for sig. Her er flade strandenge og rørskove med et rigt fugleliv, stejle skrænter, hvor digesvalerne holder til, og ikke mindst badestrande. Ved Bøhl i nord er der sandstrand, lidt mere stenet i syd fra dæmningen ud til Røn.
En afmærket sti – muslingeruten – fører hele vejen rundt om øen. En tur på 15 km. Se mere på www.jegindø.nu

Pia Christiansen
Folkemusiker