April

Sejlet blir’ sat, båden stævner ud

 

 

Struer Havn: Værftet, Maja og Marilyn Anne

Marilyn Anne ligger smukt og ses både fra land- og vandsiden. Skibet har en veldokumenteret historie. Det er en 3-mastet skonnert og den blev bygget i Marstal i 1919. Den har sejlet under navnet “Frem” især på “Newfoundland-farten”, hvor mange sejlskibe fra Marstal frem til 2. Verdenskrig tjente deres penge på at transportere fisk fra Newfoundland til især den Iberiske halvø.  Marilyn Anne var blandt andet også i Tunis, Marokko og Sydamerika. Før 2. Verdenskrig blev skibet solgt til Skärhamn i Sverige, og sejlede under navnet “Vestervåg” på Nordeuropa.

Under krigen sejlede skibet på Østersøen og efter krigen blev det blandt andet brugt til fiskeri ved Island. I 1958 kom skibet til Danmark igen under navnet “Vest” af Ålborg og sejlede med cement, kul, gødning og lignende. I 1968 fik det så endelig “Marilyn Anne”, da det blev købt af en amerikaner, der planlagde at restaurere skibet, hvilket dog aldrig blev gennemført. I 1978 blev skibet købt af Struer kommune, og efter at være blevet restaureret, blev det i 1985 overdraget til et driftsselskab bestående af Struer, Holstebro og Herning kommuner samt Ringkøbing amtskommune. Skibet har siden da fungeret som en skole til søs.

Museumsleder ved Struer Museum, Jesper Bækgaard

 

 

Gamle træskibe genopstår                                                                             

Nordvestjysk Fjordkultur blev stiftet i 1998. Foreningens overordnede mål er at værne, bevare og videreformidle de kulturelle værdier, som ligger gemt i ældre træskibe, der har været brugt til enten erhvervs- eller lystsejlads. Foreningen har p.t. 130 medlemmer, som næsten alle er pensionerede og over 60 år.

“Vi har 16 både til rådighed for medlemmerne, hvoraf to er under restaurering og først senere vil kunne bruges til sejlads. To venter på nybygning. Nogle af vore fartøjer er af nyere dato, men konstrueret enten som kopier af ældre både, eller tydeligvis bygget med inspiration fra ældre fartøjer. Dog er de ti ældste af vore både bygget mellem år 1900 til 1960. Holstebro-Struer Havn har stillet Træskibshavnen til rådighed for foreningens både. Træskibshavnen er det havnebassin, som ligger tættest på Struers gågade. Foran hver båd i havnen er en stander, med beskrivelse af foreningens både. Mange mennesker studerer ivrigt bådenes historie i sommerens løb, når de går tur på havnen. På havnen finder du også Skoleskibet Marilyn Anne samt skonnerten Maja, der tilbyder udflugter”.

Ud over aktiviteterne med bådene, arrangerer foreningen også foredragsaftener med et maritimt eller historisk indhold. Foreningen er en af hovedaktørerne ved den årlige kapsejlads Limfjorden Rundt for ældre og større træskibe. Limfjorden Rundt har været afholdt i 30 år. Man er altid velkommen til at kigge indenfor i vores lokaler på Havnevej 6.

Asger Brodersen
Nordvestjysk Fjordkultur